Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

(euskal) gramatika

marzo 1st, 2010 · Comments Off on (euskal) gramatika

PERPAUS BAKUNA Perpausa guztiek izen-sintagma eta aditz-sintagma dituzte. Lehenengoa izenaren inguruan eratzen da eta bigarrena aditzaren inguruan. Aditz bakarreko perpausei bakunak deritze, hau da, bere barnean beste perpausik ez daraman perpausa da bakuna. Aditz bat baino gehiago, eta hortaz perpaus bat baino gehiago, duen perpausa elkartua dela esango dugu, juntadurazkoa nahiz menderakuntzazkoa izan. Izen-sintagmarenn ardatza […]

[Lee más →]

Etiquetas:

(euskal) fonetika

marzo 1st, 2010 · Comments Off on (euskal) fonetika

Fonetika Euskal fonetika labur aztertzean, bi ataletan egin behar dugu: lehenik, bokalismoa; eta kontsonantismoa, ondoren. Fonetika gai sakona denez, fenomeno eta aldaketa fonetiko dituena, luze eramango luke azalpen osatu bat egiteak; beraz, azaletik aztertuko dugu. Bokalismoa Bokalismoa aztertzean ere zatiketa bat egin behar dugu: segmentuak azalduko ditugu lehen, fonemak aztertuz. Bigarren, sekuentziak, hau da, fonema […]

[Lee más →]

Etiquetas:

(euskal) dialektologia

marzo 1st, 2010 · Comments Off on (euskal) dialektologia

Euskal dialektologiaren historia XVI. mendetik, euskal literaturaren sorrerarekin bat, azaltzen da euskal idazleengan euskalkien zatiketaren ideia eta hizkuntza ez arautua izatearen kezka. Garai hartako erlijio liburuek irakurlearengan eragin nahi zutenez, egileek ahalik eta jende gehienek ulertuko zuten euskara erabili nahi zuten, askotan zein aldaki hartzeko auzitan izaten zirelarik. Euskal literaturako lehen liburua, Linguae Vasconum Primitiae […]

[Lee más →]

Etiquetas:

  • Etiquetas