Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

(euskal) testuak

mayo 5th, 2010 · Comments Off on (euskal) testuak

TESTU IRUZKINA 1.Maila foniko-fonologikoa 2.Maila morfosintaktikoa:deklinabidea, aditza, perpausa… 3.Lexikoa: hitz elkartuak, eratorriak, maileguak… PERIFRASTIKOAK orainaldia iraganaldia alegiazkoa IZAN -ke da/zaio zen/zitzaion -litz-/-litzaio- +ke dateke/zaioke zatekeen/zitzaiokeen litzateke/litzaioke *EDIN -ke -dadi-/-dakio- zedin/zekion -ledi-/-lekio- +ke daiteke/dakioke zitekeen/zekiokeen liteke/lekioke *EDUN -ke du/dio zuen/zion -lu-/-lio- +ke duke/dioke zukeen/ziokeen luke/lioke *EZAN -ke -deza-/-diezaio- zezan/ziezaion -leza-/-liezaio- +ke dezake/diezaioke zezakeen/ziezaiokeen lezake/liezaioke TRINKOAK orainaldia […]

[Lee más →]

Etiquetas:

  • Etiquetas