Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

Lirika edo saiakeraren azterketa (eredu semiotikoa)

junio 27th, 2013 · No hay Comentarios

1. Sarrera: idazlea, testuingurua (aldia, mugimendua, belaunaldia), genero eta azpigeneroa

2. Mailakako azterketa:

 • Maila sintaktikoa
  • Osagai foniko-metrikoak: aliterazioa, onomatopeia…
  • Osagai morfosintaktikoak: anaforak, paralelismo, errepikapenak, elipsiak, asindetona, polisindetona, enumerazioa, hiperbatoia…
  • Osagai lexikoak: hitz bereziak, errepikatzen direnak gerora ekar dezaketenagatik.
 • Maila pragmatikoa
  • Kanpo egoera komunikatiboa
  • Barne egoera komunikatiboa
 • Maila semantikoa
  • Zentzu literalean eta zentzu figuratiboan ulertu beharrekoa (isotopia literala eta figuratiboa)

3. Ondorioak (maila bakoitzeko emaitzen laburpena, azken balorazioa)

Etiquetas:

 • Etiquetas