Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

Narrazioaren azterketa (narratologia)

junio 27th, 2013 · Comments Off on Narrazioaren azterketa (narratologia)

1. Sarrera: idazlea, testuingurua (aldia, mugimendua, belaunaldia), genero eta azpigenero 2. Narratologiaren araberako azterketa: Hitzarmen  narratiboan parte hartzen duten instantziak (diskurtsoa): Idazle erreala eta irakurle erreala (Idazle inplizitua eta irakurle inplizitua) Narratzailea (edo errepresentaturiko barne idazlea) eta narratarioa (edota errepresentaturiko barne irakurlea). Narratzailearen azterketa: Fokalizazioa Ahotsa Modalitatea (narratzailearen diskurtsoa eta pertsonaien diskurtsoa) Denbora (istoriaren denbora […]

[Lee más →]

Etiquetas:

Lirika edo saiakeraren azterketa (eredu semiotikoa)

junio 27th, 2013 · Comments Off on Lirika edo saiakeraren azterketa (eredu semiotikoa)

1. Sarrera: idazlea, testuingurua (aldia, mugimendua, belaunaldia), genero eta azpigeneroa 2. Mailakako azterketa: Maila sintaktikoa Osagai foniko-metrikoak: aliterazioa, onomatopeia… Osagai morfosintaktikoak: anaforak, paralelismo, errepikapenak, elipsiak, asindetona, polisindetona, enumerazioa, hiperbatoia… Osagai lexikoak: hitz bereziak, errepikatzen direnak gerora ekar dezaketenagatik. Maila pragmatikoa Kanpo egoera komunikatiboa Barne egoera komunikatiboa Maila semantikoa Zentzu literalean eta zentzu figuratiboan ulertu beharrekoa […]

[Lee más →]

Etiquetas:

  • Etiquetas