Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

Glosarioa

julio 4th, 2013 · Comments Off on Glosarioa

Paragogea: bokalezko, nahiz bokal-kontsonantezko fonemak eranstea. Paris-e-tik Apokope: hitz bukaeran silaba, letra edo fonema bat edo gehiago kentzea. Beza -> bez Aferesi: hitz hasierako hizki edo silaba baten galeran datza. Eman -> man Asimilazioa: fonema batek bere inguruko beste fonema bati bere ezaugarri bat edo batzuk harrarazten dizkionean. Katibu -> katigu Disimilazioa: asimilazioari kontrajarririk, ezaugarri […]

[Lee más →]

Etiquetas:

  • Etiquetas