Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

Euskararen aldaerak

diciembre 23rd, 2010 · No hay Comentarios

Euskera berdin hitz egiten al da Gernikan eta Oiartzunen? Eta Baionan eta Aramaion? Zeberion eta Bermeon? Zure aitonak “pavo” hitza erabiltzen al du gizonei erreferitzeko? Amak eta amonak euskera bera dute? Horretaz hiotz egiten dugu guk Euskararen aldaerak klasean.

2010-2011 ikasturtean, konkretuki 1. seilabetean, Eusakeraren Aldaerak izeneko ikasgaia landu dugu. 6 kredituko derrigorrezko ikasgai hau ematen duena Rosa Miren Pagola da.

Izatez, Euskal Filologek, , euskara ondo ezagutu behar dute (dugu),  barrutik zein kanpotik. Euskararen egoera eta izandako bilakaera  menderatu behar da, horrela diagnostiko, ikerketa eta normalkuntza prozesuak bideratzeko (hau dena etorkizunari begira). Aipatutako guztirako oso baliagarriak dira dialektologia eta soziolinguistika, aurten klasean landu ditugun  bi “gai” nagusiak.

ALDEZ AURREKO BALDINTZAK

Euskararen aldaerak lantzeko ez da aurre-baldintzarik ezarri, baian euskararen erabilera egokia izan behar da klaseak jarraitu ahal izateko (suposatzen da euskal filologia egin behhar duen batek euskararen erabilera egokia duela aldez aurretik). Horrez gain, nola dialektologiarako mapa asko erabiltzen diren gomendiozkoa da (euskal) georgrafia ingurua nolabait ezagutzea.

EDUKIAK

Esan bezala Soziolinguistika eta dialektologia izango dira gai nagusiak, baian metodologia eta euskeraren kasua ere aztertuko da, hizkuntza jarrerak, hizkuntza plangintzak etab.

ESTRATEGIA

Metodo aktiboak  erabili ditugu klasean,, lehentasuna emanez lanei (bakarkakoak, zein taldekoak). Hue bai gela, zein gelatik kanpo egingo dira.

150 ordua “ditu” ikasgaiak guztira: Ikasgelan: 55,5 ordu, %37, eta ikasgelaz kanpo: 94,5, %65.

EBALUATZEKO SISTEMA

Ebaluaketa jarraitua izango da, ebaluaketa amaieran azterketa eginez. Azterketak%40ko balioa izango du, beste guztia, %60, klaseko lanak eta ebaluaketan zehar ikasgaiarekiko izandako jarrera baloratuz.

Ikasgai oso interesantea benetan. Niri gehien gustatu zaidana soziolinguistika izan da, hori eta hizkuntzarekiko jarrerak. Baina badu beste balore bat, euskal filologiako ikasketak burutzen ditut, eta bi ikasturtetan euskal filologiarekin zerikusi zuzena duten 2 gai bakarrik eman ditut, horregatik irakasgai honekiko dudan “harreman” berezia.

Blibiografia:

gur01008a&par_cgacocea=143&par_cgacosea=3&par_asignatura_codigo=43317&par_gua_curso=201011&par_grupo=31&par_guo_codigo=1&par_destino=WEBPUBLICA&par_idioma_web=SPgur01008a&par_cgacocea=143&par_cgacosea=3&par_asignatura_codigo=43317&par_gua_curso=201011&par_grupo=31&par_guo_codigo=1&par_destino=WEBPUBLICA&par_idioma_web=SP

Filed under: Basque Language

Etiquetas:

  • Etiquetas