Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

-garri ATZIZKIA

junio 18th, 2009 · No hay Comentarios

Balio aktiboa zein pasiboa duen garri atzizkiak antz handia dutela ikusten da nahiz eta berdinak ez izan. Baina zein arrazoi dago garri biek bakarra izan behar dutela pentsatzeko? Xabier Artiagoitiak honen gainean uste du hiru arrazoi eman daitezkeela gutxienez. Arrazoiak ondoko hauek dira:

  • Balio bikoiztasuna aipatu arren, tradizio gramatikalak ez ditu inoiz ere garri morfema bi bereizten izan.
  • Garri-ren bidez adjektiboak sortzen dituen eragiketa morfologikoaren emankortasuna bi balioekin ikusten da, eta ezin da esan bata bestea baino emankorragoa denik.
  • Bokal aldaketaren arau fonologikoak garri bakarrari eragiten dio, eta ez dago beraz bereizketa susmarazten digun arrazoirik.

Hortaz, garri bakarra dugula onartzen du Xabier Artiagoitiak, ez baitago morfologi prozedura biren aurrean gaudela pentsatzeko inolako argudiorik. Garbi uzten du garri morfemaren balio biak bakar baten bil daitezkeela, beraren bidez sortzen den adjektiboari dagokion subjektua oinarrizko aditzaren lehen osagarria litzatekeen determinatzaile sintagma delako kasu bietan.

Posted in Lr0809 Tagged: atzizkia, euskara, gramatika, lexikologia

Etiquetas:

  • Etiquetas