Littera Deusto

Modern Languages, Basque Studies and Humanities

-garri ATZIZKIA

junio 20th, 2009 · Comments Off on -garri ATZIZKIA

Balio aktiboa zein pasiboa duen garri atzizkiak antz handia dutela ikusten da nahiz eta berdinak ez izan. Baina zein arrazoi dago garri biek bakarra izan behar dutela pentsatzeko? Xabier Artiagoitiak honen gainean uste du hiru arrazoi eman daitezkeela gutxienez. Arrazoiak ondoko hauek dira:

Balio bikoiztasuna aipatu arren, tradizio gramatikalak ez ditu inoiz ere garri morfema bi […]

[Lee más →]

Etiquetas:

Itzulpelgintza Automatikoa

junio 20th, 2009 · Comments Off on Itzulpelgintza Automatikoa

Itzulpengintza automatikoa (TM gazteleraz, MT ingelesez) Softweare -n erabilera aztertzen duen linguistika konputazionalaren alor bat da. Bere helburua testu bat lengoaia naural batetik beste lengoaia natural batera itzultzea da. Esate baterako, frantsezez dagoen testu bat ingelesera itzultzea. Maila oianrrizkoenean, testua hitzez hitz itzulia izango da. Baina, Korpus linguistiko baten bitartez, posible izan beharko liteke itzulpen konplexuagoak […]

[Lee más →]

Etiquetas:

EDAK proiektua

junio 20th, 2009 · Comments Off on EDAK proiektua

Duela urtebete baino zertxobait gutxiago aurkeztu zuen EUDIA ikerketa taldeak EDAK (Euskara Dialektalaren Ahozko Korpusa) proiektua. EUDIAk euskararen bariazioari ematen dio garrantzia eta horretarako bere zentzu zabalenean ikertuko ditu desberdintasunak hizkuntzaren diakronia kontuan harturik: bariazio soziolinguistikoa, geolinguistikoa, lexikoa, morfologia… Euskarak urtez urte eta belaunaldiz belaunaldi zer motatako aldaketak hartzen dituen ikustea da EDAK proiektu honen […]

[Lee más →]

Etiquetas:

Galderei Erantzutea (Q.3)

junio 20th, 2009 · Comments Off on Galderei Erantzutea (Q.3)

 Galderei Erantzutea (ingelesez Question Answering) informazioa berreskuratzeko mota bat da. Lengoaia Naturalaren Prozesamendua behar duen teknologia da, baina beste dokumentu-berreskurapen sistema batzuk baino konplexuagoa. Sistema honek hainbat galdera mota aztertzen saiatzen da: listak, definizioak, nola, non, noiz, zergatik, etab. barneratuz. Bilaketa hauek aldatu daitezke dokumentu lokalen kolekzio txiki batetik, web guztira. Lehenengo Galdera Erantzun-Sistemak 1960.hamarkadan […]

[Lee más →]

Etiquetas:

Machine Translation.

junio 20th, 2009 · Comments Off on Machine Translation.

  Machine Translation is a sub-field of computational linguistics. It investigates computer software used to translate texts from one language into another. It can perform in two levels. At its basic level Machine Translation, makes a simple substitution of words. It also can use corpus techniques to attempt more complex translations. Current machine translation software […]

[Lee más →]

Etiquetas:

NAHI(Z), ZEIN JUNTAGAILUAK

junio 20th, 2009 · Comments Off on NAHI(Z), ZEIN JUNTAGAILUAK

Juntagailu hauek oso antzekoak dira. Ezaugarri nagusiak:  ♥ Normalean juntagaiak perpausak baino atal txikiagoak izaten dira: izen-sintagmak, adizlagunak, aditzondoak, partizipioak…  ♥ Gehienetan orobatasuna adierazten dute, hau da, hiztunari berdintsu zaio bata zen bestea aukeratzea.  ♥ Juntagaiak izen-sintagma deklinatuak direnean, normalean kasu-marka bietan jarri ohi da. Hala ere, juntagai biei dagokien hitzan bat ( zenbatzailea, erakuslea, […]

[Lee más →]

Etiquetas:

ALA JUNTAGAILUA

junio 20th, 2009 · Comments Off on ALA JUNTAGAILUA

Maila guztietako osagaiak elkar ditzake ( perpaus osoak, izen-sintagmak, aditzondoak…) eta zenbat-nahi osagai elkar ditzake.  Galde-perpausetan edota zehar-galderetan erabili ohi da, gehienetan elkarren baztergarri diren aukerak adierazteko, bata aukeratzeak bestea baztertzea dakarrelarik.        Adib. Nola joango zara, autoz ala hegazkinez? Maiz antonimoekin erabiltzen da.       Adib. Azkenean joango zara, bai ala ez?  Ekialdeko euskalkietan batez […]

[Lee más →]

Etiquetas:

JUNTAGAILU HAUTAKARIAK ( eskematxo bat)

junio 20th, 2009 · Comments Off on JUNTAGAILU HAUTAKARIAK ( eskematxo bat)

Juntagailu hautakariak bi juntagai edo gehiagoren arteko aukera edo hautaketa adierazteko erabiltzen ditugu. Juntagailu hautakari erabilienak honako hauek dira: edo, edota, ala, nahi(z) eta zein.
♣ Edo: maila guztietako osagaiak elkar ditzake; oro har, adierazpen perpausetan agertzen da. Edo juntagailuarekin aditza beti singularrean jarri behar da, salbuespenak salbuespen.
♣ Edota: (edo+eta): Edo juntagailuaren parekoa da. Edonon erabil […]

[Lee más →]

Etiquetas:

EDOTA JUNTAGAILUA

junio 20th, 2009 · Comments Off on EDOTA JUNTAGAILUA

“Edo” eta “eta” juntagailuak elkartzetik dator. Edo-ren antzekoa da baina ezin da sinonimoen artean eta zenbatzaileen artean agertu. Ezaugarri nagusiak:  ♥ Maila guztietako juntagailuak elkar ditzake: perpaus osoak,    aditzondoak, izen-sintagmak, eta abar.  ♥ Adierazpen- perpausetan zein galde-perpausetan erabil daiteke.  ♥ Edo-ren balio berberak har ditzake: elkarren baztergarri diren         aukerak, orobatasuna eta bigarren juntagaia lehenengoaren  edo    […]

[Lee más →]

Etiquetas:

JUNTAGAILUAK/MENDERAGAILUAK/LOKAILUAK

junio 20th, 2009 · Comments Off on JUNTAGAILUAK/MENDERAGAILUAK/LOKAILUAK

Juntagailua perpaus-mailako lotura gauzatzeko funtzioa duen gramatika-elementua da, maila eta izaera bereko perpausak elkartuz juntadura gauzatzen duena. Maiz, perpausen arteko nahiz perpausaren sintagmen arteko erlazio-mota definitzen duen elementua adierazteko erabili izan da (honek menderagailua eta lokailua hartzen ditu bere baitan). Juntagailuak ez dira menderagailu eta lokailuekin nahastu behar, juntagailuak, menderagailuak eta lokailuak gauza ezberdinak baitira. […]

[Lee más →]

Etiquetas:

EDO JUNTAGAILUA

junio 20th, 2009 · Comments Off on EDO JUNTAGAILUA

Zenbat-nahi osagai elkar ditzake, gehienetan bi baino elkartzen ez baditu ere, hauek maila edo kategoria berekoak izan behar dute. Zenbait euskalkitan edo da hautakari bakarra eta balio guztiak hartzen ditu: orobatasuna (berdintasuna, kidekotasuna) edota elkarren baztergarri (bata aukeratzeak bestea baztertzea dakar). Adib. Zein nahiago duzue? Berdin dit: bata edo bestea. Sarri, bigarren juntagaia lehenengoaren zehaztapena […]

[Lee más →]

Etiquetas:

Machine Translation.(Questionnaire 2 and questionnaire 3)

junio 20th, 2009 · Comments Off on Machine Translation.(Questionnaire 2 and questionnaire 3)

There are other research topics apart from Speaker Recognition and Computational Semantics. One that I think is really interesting is Machine Translation. This term has its origin in the 17th century when René Descartes (French philosopher, mathematician…) proposed a universal language. He wanted that the same ideas in different languages had the same symbol. In […]

[Lee más →]

Etiquetas:

  • Etiquetas